VI JOBBAR FÖR EN BÄTTRE FRAMTID FÖR DITT FÖRETAG!

Färjestadens Företagsgrupp bildades 2007 och är din lokala företagsorganisation. En oberoende och ideell organisation med uppgift att främja företagsamhet i Färjestaden.

Vårt syfte är att:

  • verka för ökat samarbete mellan företag, föreningar, skola och organisationer
  • bidra till en försköning av miljön
  • vara drivande i processen mot ett skapande av centrum på orten
  • sammanställa och informera om vad som händer i och kring Färjestaden
  • samverka i olika event i Färjestaden.

Det finns många fördelar med att vara medlem i Färjestadens Företagsgrupp. Vad gör vi?

  • Vi förenar näringslivet på orten till en stark röst som är med och påverkar beslutsfattare.
  • Vi är en av samarbetsparterna i Mörbylånga kommuns näringslivsråd vilket innebär nära kontakter med politiker och tjänstemän samt lokala föreningar inom kommunen.
  • Vi samverkar med lokala föreningar och organisationer kring evenemang i Färjestaden.