Vald styrelse till 2018:

Kalendern för 2018 kommer inom kort.
Styrelsens utseende är för närvarande:

Ordförande: Fredrik Wermelin
Kassör: Ingela Fredriksson
Sekreterare: Åsa Bigelius
Styrelseledamöter: Lotta Sjöberg, Jenny Thiman, Ulrika Lundberg, Therese Wahlgren – Sundén
Suppleant: Magnus Bremefors

Revisorer: Curt Tappert och Bengt Jönsson.
Revisorsuppleanter: Christer Johansson och Bengt Carlsson

Valberedning: Annelie Nilsson och Gun Karlesand